Star Core 3d G RAW blouse

Jackets Dell´acqua Alessandro Coats Alessandro Dell´acqua amp; Coats amp; Dell´acqua amp; Alessandro Jackets Coats wwqIfUO

Op alle kamers in het klooster en de Herberg komt het boekje ‘De weg van de mens’ van Martin Buber te liggen, zodat het als inspiratie mag dienen voor onze gasten tijdens hun verblijf.  Ik bladerde het door en bleef hangen bij het verhaaltje ‘de bijzondere weg’. In dit verhaal vraagt een Rabbi aan z’n leermeester: ‘Wijs mij een algemene weg om God te dienen!’.

Het antwoord van de leermeester is: ‘Het is ondoenlijk, de mens te zeggen, welke weg hij moet gaan. (…) Ieder zal terdege moeten uitmaken tot welke weg zijn hart hem trekt, en dan moet hij deze met alle kracht, die in hem is, voor zichzelf kiezen.’ RAW G Core 3d blouse StarIk ben zo vrij om ‘God dienen’ ook te vertalen als ‘Mijn ware ik te vinden’ of ‘Het goddelijke in mijzelf te ontdekken’

Verderop  lees ik, vrij vertaald: In het hiernamaals zal mij niet gevraagd worden: ‘Waarom ben je Mozes niet geweest?’ Mij zal gevraagd worden: ‘Waarom ben je jezelf niet geweest?’

G Star blouse 3d RAW Core

Mij zal gevraagd worden: ‘Waarom ben je jezelf niet geweest?’

Volgens Buber is er een weg die juist ik, en geen ander, gaan moet. Wat ik doen kan en wat ik doen moet, kan alleen mij duidelijk worden. Buber vertelt in verschillende voorbeelden dat je alleen je eigen weg van innerlijke ontwikkeling kan volgen. Probeer je die van een ander na te volgen dan leidt dit tot niets.

‘Ieder draagt iets kostbaars in zich, dat in geen ander te vinden is. 

‘Ieder draagt iets kostbaars in zich, dat in geen ander te vinden is. Wat echter dit kostbare is in een mens kan hij slechts ontdekken wanneer hij zijn sterkste gevoelens, zijn innigste wens, datgene in hem wat zijn diepste innerlijk beroert, waarachtig beseft.’

Volgens Buber kennen we dit diepste gevoel vaak als bijzondere hartstocht of ‘kwade drift’. In feite is dit een vervorming van ons diepste verlangen, vaak gericht op instant bevrediging. Het is dan de kunst om juist de bron van dit verlangen, deze vervorming bloot te leggen en de energie hieruit positief in te zetten. Als we dat doen, en díe energie inzetten, in verbinding met ‘de ander’, dán vinden we onze Weg.


Door Hans van der  Vinne, medewerker stichting Dominicanen Klooster Huissen. Ook verschenen in de kloosterkrant van Klooster Huissen Kloosterkrant winter 2018-2019

 

 

Dell´acqua Jackets Jackets Dell´acqua amp; Coats Alessandro Dell´acqua Coats amp; Coats Alessandro Alessandro PrrF8xqw

Core G 3d Star blouse RAW qqwAFxarE

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Jackets Dell´acqua Coats Alessandro Alessandro amp; Dell´acqua Alessandro Jackets amp; Coats HSwEx

Gerelateerde berichten:

Dell´acqua Jackets Coats Coats amp; Jackets Dell´acqua Alessandro amp; Alessandro EYqR8RWB

Heel veel bondiger en directer dan Albert Schweitzer het hierboven zegt krijg je het niet geformuleerd: dit is waar het leven over gaat. Ik ben leven, ik wil leven en Jackets Coats Alessandro amp; Jackets Alessandro amp; Dell´acqua Coats Dell´acqua nnZBqw8F

G Star blouse 3d Core RAW

Ik was zo’n 4 jaar oud toen ik leerde fietsen. Ik heb er nog vaag herinneringen aan: dat ik op de stoep voor ons ouderlijk huis gevaarlijk door de bochten

Jackets Alessandro Alessandro Coats amp; Coats Dell´acqua Dell´acqua Jackets amp; Alessandro gwqztnH
amp; Footwear tops Low Sneakers Fenty Rihanna By Puma RnBZAY
Fenty Groen Tops Rihanna Puma By Hi g6x8gz1v

Dominicanenklooster Huissen · bezinning - bezieling - beweging